മൂകാംബികയിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര, Mookambika Travel Guide by Tech Travel Eatമൂകാംബികയിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര, മൂകാംബികാ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോകുന്ന എല്ലാ മലയാളികളും അറിയേണ്ട …

31 thoughts on “മൂകാംബികയിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര, Mookambika Travel Guide by Tech Travel Eat

  1. Dhanya Damodaran says:

    ശരിക്കും മൂകാബികയിൽ എത്തിച് പ r vedio കണ്ടതല്ല. യാത്രയിൽ അവിടെ എത്തി. നല്ലതു വരട്ടെ.

  2. Anish B Raj says:

    ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് കൂടുതലും ഞാൻ ചിലവിടുന്നത് 3 ദിവസം avide ഉണ്ടാകും ബാഗ് ലോക്കറിലും താമസം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുകളിലെ ഹാൾ ഇലും പിന്നെ രാവിലെ നദിയിൽ പോയി കുളിക്കും വൈകിട്ടും കുളിക്കും അമ്ബലത്തിൽ പോകും അന്നദാനം കഴിക്കും പോയതിനു കണക്കില്ല സുഖകരമായ ഓർമ 2019 ജനുവരി പോകാൻ ready ആയി ഒരു ബന്ധു മരിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 2018 dec ശബരിമലയിൽ പോകാൻ ഇരുന്നു എപ്പോഴും ബന്ധു മരണം പിന്നെ കൊറോണ ആയി തങ്ങളുടെ ഈ video കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സ നിറഞ്ഞു കണ്ണീരോടെ പിന്നെ അരവിന്ദന്റെ അതിഥികൾ കാണും അതൊക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ സന്തോഷം അടുത്ത കൊല്ലം പോകാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതുന്ന്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EXCLUSIVE DEAL AVAILABLE

Coupon Code-15LGR

Call and tell the coupon code to
our expert to avail discounted flight

Limited time offer

Hours
Minutes
Seconds